tải game

đỉnh phong tam quốc

Nhà phát hành GOSU

thần tướng

Lữ Bố tự là Phụng Tiên, được mệnh danh là Chiến Thần. Lữ Bố trong tay có Phương Thiên Họa Kích, lại sở hữu ngựa quý Xích Thố. Như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi

Triệu Vân, tên tự là Tử Long , người vùng Thường Sơn, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán. Với tài thương thuật của mình, Triệu Vân có thể dũng mãnh tả xung hữu đột, giành được chiến thắng trong vòng vây kẻ địch

Nụ cười của nàng từng làm ngất ngây biết bao người, đến nỗi cả ba người đàn ông nhà họ Tào là Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực đều ngất ngây

Quan Vũ là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị. Ông không chỉ nổi tiếng về lòng trung nghĩa mà còn sở hữu võ nghệ thiện chiến có một không hai, từng xưng hùng xưng bá trong thời Tam Quốc

Là một trong tứ đại Mỹ Nhân của Trung Hoa, sắc đẹp của nàng được ví là Bế Nguyệt (khiến trăng phải xấu hổ mà giấu mình đi)

Thủy Kính tiên sinh từng nói: “Có được một trong 2 người đó thì có thể định thiên hạ”. Hai người đó là ai? Một người là Phượng Sồ tức Bàng Thống, người còn lại là Ngọa Long tức Gia Cát Khổng Minh

Được xem là một trong những mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam Quốc, không hề thua kém người đương thời là Gia Cát Lượng. Nếu không mất sớm thì có thể cùng Tào Tháo thống nhất thiên hạ

tính năng đặc sắc