Hoạt động Xi Vưu Bí Cảnh

26-09-2019

Chủ Tướng thân mến!

Hoạt động Xi Vưu Bí Cảnh là hoạt động Tổ Đội Liên Server khiêu chiến BOSS Xi Vưu. Chủ Tướng tham gia sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị!

 

Giới Thiệu

- Người chơi đạt cấp độ 40 và vượt thành công Ải Chính 4 - 6 sẽ mở Xi Vưu Bí Cảnh

- Hoạt động Xi Vưu Bí Cảnh yêu cầu Tướng nhất định và phải có 2 người chung 1 Tổ Đội mới có thể tham gia

- Ở trong Bảo Khố, mỗi người chơi chỉ chứa được 3 Rương và 1 ô Tạm Chứa. Nếu muốn nhận nhiều Rương hơn có thể mở khóa ô trong [Kho].

- Mỗi Bảo Rương sẽ có thời gian đếm ngược để mở, kết thúc thời gian đếm ngược có thể Mở Miễn Phí và không tốn lượt. Ngoài ra người chơi có thể dùng Kim Cương để mở ngay, mỗi ngày sẽ có 5 lượt dùng Kim Cương để mở, lượt mở sẽ làm mới lúc 5h

 

Hướng Dẫn Tham Gia

Trong giao diện Khiêu Chiến, bấm vào Xi Vưu Bí Cảnh để tham gia 

 

Giao diện Xi Vưu Bí Cảnh hiện ra, Chủ Tướng có thể Tạo Đội hoặc vào Đội khác

 

Ở trong giao diện Đội, người chơi có thể trò chuyện với nhau sau đó chọn Tướng phù hợp yêu cầu để tham gia

 

Trước khi khiêu chiến Xi Vưu, bấm vào Tin Phụ Bản để tham khảo cách đối phó với Xi Vưu

 

Khi đồng đội đã Sẵn Sàng, có thể bấm vào Bắt Đầu để khiêu chiến Xi Vưu

Khi chiến đấu, 2 bên cần phối hợp với nhau để có thể hạ Xi Vưu

 

Khiêu chiến thành công sẽ nhận được Rương

 

Rương mới nhận sẽ đặt ở Bảo KhốKho. Rương nằm ở trong Bảo Khố có thời gian đếm ngược, kết thúc thời gian đếm ngược có thể Mở Miễn Phí

Ngoài ra Chủ Tướng có thể dùng Kim Cương để mở ngay, mỗi ngày sẽ có 5 lượt mở bằng Kim Cương

 

Lưu Ý

- Xi Vưu Bí Cảnh không giới hạn số lần tham gia, chỉ cần có Đồng là có thể tham gia

- Nếu trong Kho hoặc ô Tạm Chứa đầy mà không dọn chỗ thì hệ thống sẽ tự động thay thế Rương Cũ khi nhận được Rương Mới có Phẩm Chất cao hơn

- Chủ Tướng có thể dùng 150 Kim Cương để chắc chắn nhận được Rương Ngọc Tôn Quý, ngoài ra cũng có thể lựa chọn 270 Kim Cương để 2 người có thể nhận được Rương Ngọc Tôn Quý

- Ở trong giao diện Đội có thể bấm vào Ủy Thác Nhanh để thiết lập Ủy Thác và hệ thống sẽ tự chiến đấu

 

Dung Nhi kính bút!