chu
du

Thương-Kiếm Tấu Ngũ Âm

Giương kiếm liên tục giậm chân đâm mạnh, gây sát thương liên tục trong phạm vi đường thẳng, địch bị công kích trúng sẽ rơi vào trạng thái Thiêu Đốt. Hiệu quả Giác Ngộ: Kẻ địch có HP trên 50% sẽ tăng thêm Sát Thương

Thiểm-Phong Hỏa Giao Hưởng

Triệu hồi gió lốc kéo nhiều địch tụ lại và thổi bay, địch bị công kích trúng sẽ rơi vào trạng thái Thiêu Đốt. Hiệu quả Giác Ngộ: Địch bị đánh trúng chịu hiệu quả Mù Lòa, khiến kẻ địch giảm HP

Phá-Cầm Âm Tam Điệp

Tay trái nâng đàn, tay phải gảy đàn phóng ra 3 đạo sóng âm tấn công kẻ địch trước mặt, sau khi sóng âm cắt qua mặt đất sẽ có lửa. Hiệu quả Giác Ngộ: Khiến kẻ địch giảm Phòng khi bị đánh trúng

Nộ-Lưu Thủy Ủng

Cúi người hành lễ, tìm điểm yếu của kẻ địch, nắm sơ hở kẻ địch xoay người ra hiệu rút quân và phun lửa về phía trước. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm tỉ lệ Sát Thương Bạo Kích trong thời gian nhất định

Diệt-Huyền Thiên Tuyệt Âm

Chu Du tập trung tịnh khí bay lên và gảy đàn tạo ra nhiều sóng âm tấn công kẻ địch xung quanh khiến mặt đất có lửa, theo sau lật đàn cổ gom địch lại và gảy giai điệu cuối đánh bay kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Kẻ địch có HP thấp hơn 50% tăng thêm tỉ lệ Bạo Kích

 • Giác Ngộ
 • Cấp 10
 • Cấp 20
 • Cấp 30
 • Cấp 40

Sinh-Kiếm Tấu Ngũ Âm

Giương kiếm liên tục giậm chân đâm mạnh, gây sát thương liên tục trong phạm vi đường thẳng, địch bị công kích trúng sẽ rơi vào trạng thái Thiêu Đốt. Hiệu quả Giác Ngộ: Thi triển sẽ nhận thêm Năng Lượng

Cấp-Phong Hỏa Giao Hưởng

Triệu hồi gió lốc kéo nhiều địch tụ lại và thổi bay, địch bị công kích trúng sẽ rơi vào trạng thái Thiêu Đốt. Hiệu quả Giác Ngộ: Kỹ năng Phong Hỏa Giao Hưởng giảm 1s CD

Dũ-Cầm Âm Tam Điệp

Tay trái nâng đàn, tay phải gảy đàn phóng ra 3 đạo sóng âm tấn công kẻ địch trước mặt, sau khi sóng âm cắt qua mặt đất sẽ có lửa. Hiệu quả Giác Ngộ: Đồng đội sẽ được hồi phục lượng nhỏ HP

Ngự-Lưu Thủy Ủng

Cúi người hành lễ, tìm điểm yếu của kẻ địch, nắm sơ hở kẻ địch xoay người ra hiệu rút quân và phun lửa về phía trước. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm Phòng trong thời gian nhất định

Nộ-Huyền Thiên Tuyệt Âm

Chu Du tập trung tịnh khí bay lên và gảy đàn tạo ra nhiều sóng âm tấn công kẻ địch xung quanh khiến mặt đất có lửa, theo sau lật đàn cổ gom địch lại và gảy giai điệu cuối đánh bay kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Hồi phục 20 điểm Nộ Khí

Lữ
bố

Ngự-Phản Nộ

Phản đòn tấn công, trong lúc này bị đánh trúng sẽ Vô Địch thời gian ngắn và phản kích mạnh. Hiệu quả Giác Ngộ: Phản đòn thành công bản thân tăng 12% Phòng

Huyết-Bạo Hổ Băng Hà

Tập hợp kẻ địch đến bên cạnh, gào thét gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng 50% hiệu quả bị động Chiến Trường và khiến kẻ địch bị đánh trúng chịu thêm Tiên Huyết Ấn Ký

Huyết-Thần Quỷ Loạn Vũ

Gom kẻ địch xung quanh và đâm từ trên xuống, gây sát thương tần suất cao. Hiệu quả Giác Ngộ: Tấn công kẻ địch có Tiên Huyết Ấn Ký nhận thêm tỉ lệ Hấp Huyết

Hư-Tử Chi Xúc

Múa Phương Thiên Họa Kích, phóng Quỷ Thần Thích, gây sát thương nhiều đoạn cho kẻ địch trong phạm vi lớn phía trước. Hiệu quả Giác Ngộ: Khiến kẻ địch giảm Phòng khi bị đánh trúng

Huyết-Tu La Địa Ngục

Nhờ mắt Ma Thần Hư Không mở ra kết giới quanh bản thân, gây sát thương duy trì cho kẻ địch trong kết giới. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm tỉ lệ Hấp Huyết

 • Giác Ngộ
 • Cấp 10
 • Cấp 20
 • Cấp 30
 • Cấp 40

Thương-Phản Nộ

Phản đòn tấn công, trong lúc này bị đánh trúng sẽ Vô Địch thời gian ngắn và phản kích mạnh. Hiệu quả Giác Ngộ: Phản đòn thành công sẽ gây thêm 12% Sát Thương kỹ năng

Thương-Bạo Hổ Băng Hà

Tập hợp kẻ địch đến bên cạnh, gào thét gây sát thương cho kẻ địch xung quanh. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm 12% Sát Thương kỹ năng và khiến kẻ địch bị đánh trúng chịu thêm Tiên Huyết Ấn Ký

Chân-Thần Quỷ Loạn Vũ

Gom kẻ địch xung quanh và đâm từ trên xuống, gây sát thương tần suất cao. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây cho kẻ địch có Tiên Huyết Ấn Ký thêm sát thương thực

Cụ-Tử Chi Xúc

Múa Phương Thiên Họa Kích, phóng Quỷ Thần Thích, gây sát thương nhiều đoạn cho kẻ địch trong phạm vi lớn phía trước. Hiệu quả Giác Ngộ: Khiến kẻ địch giảm Công khi bị đánh trúng

Chân-Tu La Địa Ngục

Nhờ mắt Ma Thần Hư Không mở ra kết giới quanh bản thân, gây sát thương duy trì cho kẻ địch trong kết giới. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm sát thương thực cho kẻ địch

triệu
vân

Tị-Long Thiểm

Xông về trước, di chuyển nhanh khoảng cách dài né tấn công của kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Nhận thêm tỉ lệ Né trong thời gian nhất định

Tốc-Ngưng Bộ Đăng Vân

Lấy thương làm trục xoay đá vào kẻ địch, từ trên cao đâm xuống 3 đạo thiểm kích lôi điện uy lực lớn. Hiệu quả Giác Ngộ: Kỹ năng Ngưng Bộ Đăng Vân giảm 1s CD

Kỹ-Đạt Nhi Đột

Ngân thương đâm xuyên kẻ địch, nhiều nhất phát động 3 lần tấn công xuyên thích. Hiệu quả Giác Ngộ: Nhận thêm Năng Lượng và khiến kẻ địch bị đánh trúng chịu thêm Vân Long Ấn Ký

Kỹ-Nhất Long Nhập Trận

Lấy bản thân làm trung tâm gây cho kẻ địch phạm vi lớn sát thương nhiều đoạn, ngưng tụ lôi điện ở mũi thương tung đòn mạnh mẽ. Hiệu quả Giác Ngộ: Mỗi lần đánh trúng kẻ địch có Vân Long Ấn Ký sẽ nhận thêm Năng Lượng

Nộ-Long Tường Cửu Thiên

Sức mạnh Lôi Điện hóa thành Lôi Long, hút kẻ địch phía trước, gây sát thương liên tục và đánh bay kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Khi thi triển kỹ năng sẽ nhận thêm Năng Lượng

 • Giác Ngộ
 • Cấp 10
 • Cấp 20
 • Cấp 30
 • Cấp 40

Thương-Phản Nộ

Xông về trước, di chuyển nhanh khoảng cách dài né tấn công của kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Thi triển sẽ nhận thêm Năng Lượng

Thương-Ngưng Bộ Đăng Vân

Lấy thương làm trục xoay đá vào kẻ địch, từ trên cao đâm xuống 3 đạo thiểm kích lôi điện uy lực lớn. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm Sát Thương kỹ năng

Thương-Đạp Nhi Đột

Ngân thương đâm xuyên kẻ địch, nhiều nhất phát động 3 lần tấn công xuyên thích. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm tỉ lệ Sát Thương và khiến kẻ địch bị đánh trúng chịu thêm Vân Long Ấn Ký

Thương-Nhất Long Nhập Trận

Lấy bản thân làm trung tâm gây cho kẻ địch phạm vi lớn sát thương nhiều đoạn, ngưng tụ lôi điện ở mũi thương tung đòn mạnh mẽ. Hiệu quả Giác Ngộ: Mỗi lần đánh trúng kẻ địch có Vân Long Ấn Ký sẽ gây thêm Sát Thương kỹ năng

Thương-Long Tường Cửu Thiên

Sức mạnh Lôi Điện hóa thành Lôi Long, hút kẻ địch phía trước, gây sát thương liên tục và đánh bay kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm Sát Thương kỹ năng với tỉ lệ nhất định

quan

Phá-Phi Long Tại Thiên

Tiến mạnh về phía trước, trảm kích kẻ địch, ngưng tụ hồn Thanh Long tấn công kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm sát thương kỹ năng cho kẻ địch có Thanh Long Ấn Ký bằng 15% Công

Trảm-Kháng Long Hữu Hối

Dốc sức vung ra xích huyết, thi triển một đao gây sát thương duy trì cho kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Kẻ địch có HP dưới 50% nhận thêm 20% Sát Thương Kỹ Năng và kẻ địch bị đánh trúng dính Thanh Long Ấn Ký

Phá-Kiến Long Tại Điền

Đi từng bước chém về phía trước, ngưng tụ sức mạnh Thanh Long gây sát thương duy trì. Hiệu quả Giác Ngộ: Kẻ địch có Thanh Long Ấn Ký chịu thêm sát thương bằng 15% Công

Tốc-Long Đột

Vận lực Thanh Long xuống hai chân, xông nhanh về phía trước và né tấn công, Hiệu quả Giác Ngộ: Kỹ năng Long Đột giảm 1s CD

Thương-Thiên Tường Long Trảm

Dùng cánh Thanh Long bay lên cao, phát động đao trảm kích, giáng sấm sét xuống. Hiệu quả Giác Ngộ: Kẻ địch có HP dưới 50% nhận thêm 20% Sát Thương kỹ năng

 • Giác Ngộ
 • Cấp 10
 • Cấp 20
 • Cấp 30
 • Cấp 40

Sinh-Phi Long Tại Thiên

Tiến mạnh về phía trước, trảm kích kẻ địch, ngưng tụ hồn Thanh Long tấn công kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Hồi HP cho Tướng có tỉ lệ HP thấp nhất

Tốc-Kháng Long Hữu Hối

Dốc sức vung ra xích huyết, thi triển một đao gây sát thương duy trì cho kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Kỹ năng Kháng Long Hữu Hối giảm 1s CD và kẻ địch bị đánh trúng dính Thanh Long Ấn Ký

Tốc-Kiến Long Tại Điền

Đi từng bước chém về phía trước, ngưng tụ sức mạnh Thanh Long gây sát thương duy trì. Hiệu quả Giác Ngộ: Kỹ năng Kiến Long Tại Điền giảm 1s CD

Kỹ-Long Đột

Vận lực Thanh Long xuống hai chân, xông nhanh về phía trước và né tấn công, Hiệu quả Giác Ngộ: Thi triển sẽ nhận thêm Năng Lượng

Sinh-Thiên Tường Long Trảm

Dùng cánh Thanh Long bay lên cao, phát động đao trảm kích, giáng sấm sét xuống. Hiệu quả Giác Ngộ: Hồi HP cho Tướng có tỉ lệ HP thấp nhất

tôn
sách

Phá-Cực Oanh Pháo

Bắn Ma Pháo về phía trước kèm xuyên thấu, đòn cuối bắn nhiều đạn tấn công. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm 15% Sát Thương kỹ năng

Bạo-Thăng Thiên Hình

Oanh kích mạnh mẽ đánh bay kẻ địch, liên tục bắn ma pháo, cuối cùng tụ lực làm nổ kẻ địch phạm vi lớn. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm tỉ lệ Sát Thương Bạo Kích cho kẻ địch có HP dưới 50% và kẻ địch bị đánh trúng dính Mãnh Hổ Ấn Ký

Thương-Long Hỏa Tôn

Triệu hồi pháo đài long hỏa tự động theo dõi và tấn công kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Gây thêm 15% Sát Thương kỹ năng cho kẻ địch có Mãnh Hổ Ấn Ký

Bạo-Song Pháo Phản

Phản đòn tấn công, gào thét gây chấn động, dùng nắm đấm tung trọng kích. Hiệu quả Giác Ngộ: Phản đòn thành công sẽ tăng thêm tỉ lệ Bạo Kích

Bạo-Triệt Địa Quán Thiên Sát

Triệu hồi pháo trận lớn ném bom kẻ địch, Tôn Sách nhảy lên cao phát động oanh kích liên tục kẻ địch trong pháo trận. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm tỉ lệ Bạo Kích cho kẻ địch có HP dưới 50%

 • Giác Ngộ
 • Cấp 10
 • Cấp 20
 • Cấp 30
 • Cấp 40

Hư-Cực Oanh Pháo

Bắn Ma Pháo về phía trước kèm xuyên thấu, đòn cuối bắn nhiều đạn tấn công. Hiệu quả Giác Ngộ: Khiến kẻ địch bị giảm Phòng trong thời gian nhất định

Áp-Thăng Thiên Hình

Oanh kích mạnh mẽ đánh bay kẻ địch, liên tục bắn ma pháo, cuối cùng tụ lực làm nổ kẻ địch phạm vi lớn. Hiệu quả Giác Ngộ: Hơn kẻ địch 1 điểm Căn Cốt sẽ tăng 0.4% Sát Thương và kẻ địch bị đánh trúng dính Mãnh Hổ Ấn Ký

Bạo-Long Hỏa Tôn

Triệu hồi pháo đài long hỏa tự động theo dõi và tấn công kẻ địch. Hiệu quả Giác Ngộ: Tăng thêm 25% tỉ lệ Bạo Kích cho kẻ địch có Mãnh Hổ Ấn Ký

Kỹ-Song Pháo Phản

Phản đòn tấn công, gào thét gây chấn động, dùng nắm đấm tung trọng kích. Hiệu quả Giác Ngộ: Thi triển sẽ nhận thêm Năng Lượng

Áp-Triệt Địa Quán Thiên Sát

Triệu hồi pháo trận lớn ném bom kẻ địch, Tôn Sách nhảy lên cao phát động oanh kích liên tục kẻ địch trong pháo trận. Hiệu quả Giác Ngộ: Hơn kẻ địch 1 điểm Căn Cốt sẽ tăng 0.6% Sát Thương