Về việc Reset BXH Ma Thần Giáng Thế

03-12-2019

Xin chào quý Chủ Tướng,

 

Sau đợt Gộp Server vào sáng nay, Dung Nhi có ghi nhận được một số trường hợp thông báo về sự cố không nằm trong danh sách gộp nhưng BXH Ma Thần Giáng Thế lại bị reset. Ngay khi nhận được thông báo, Dung Nhi cũng đã có phản hồi lại với phía BQT để kiểm tra và xác minh lại một số thông tin sau khi liên thông và nhận được kết quả là do ảnh hưởng từ việc PHÂN CHIA CỤM THI ĐẤU CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER dẫn đến một số tính năng phải làm mới BXH, như sau:

 

  • 1. BXH Tranh Bá Vô Song sẽ được làm mới hoàn toàn, người chơi cần phải khiêu chiến để lên BXH
  • 2. BXH Cướp Doanh Đoạt Lương sẽ được làm mới hoàn toàn, người chơi cần phải Cướp Lương để lên BXH
  • 3. Ở hoạt động Quân Đoàn Chiến sẽ cài lại tình trạng Chiếm Thành và Quà Thu Thuế của những ngày còn lại sẽ được gửi vào Kho Quân Đoàn
  • 4. Lịch thi đấu Vấn Đỉnh Cửu Châu sẽ được hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên
  • 5. BXH Ma Thần sẽ được làm mới hoàn toàn, đối với người chơi đã khiêu chiến Ma Thần lúc 6h - 8h sẽ không được reset lượt đánh

 

Vì vậy, để hỗ trợ lại cho những Chủ Tướng đã tham gia Ma Thần Giáng Thế lúc 6h - 8h, phía BQT sẽ hỗ trợ lại cho người chơi mỗi 1 lượt đánh là Hương Đèn x25000, EXP Đan-3 x50, Đồng x100000 (nếu đánh 6 lượt sẽ x6 phần quà). Phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame cho Chủ Tướng trong vòng 24h kể từ khi có thông báo này

Nếu Chủ Tướng có nhu cầu gì cần hỗ trợ có thể liên hệ với Dung Nhi qua kênh Facebook - Hotline - Trang Hỗ Trợ nhé

 

Dung Nhi kính bút!