Sự kiện mừng Máy Chủ Mới

24-07-2019

Trong vòng 8 ngày kể từ khi mở máy chủ, mỗi ngày nếu như các Chủ Tướng hoàn thành các nhiệm vụ mà Đỉnh Phong Tam Quốc đưa ra sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Ngoài ra Chủ Tướng còn nhận được Điểm Sự Kiện, khi tích lũy đạt đủ mốc sẽ nhận được Mảnh Tướng Vàng - Triệu Vân

Điểm Sự Kiện Phần thưởng
500 10 Mảnh Triệu Vân
100 Kim Cương
1,200 20 Mảnh Triệu Vân
150 Kim Cương
1,900 50 Mảnh Triệu Vân
200 Kim Cương
2,500 100 Mảnh Triệu Vân
300 Kim Cương

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, thì Chủ Tướng vui lòng liên hệ:

 

Ngoài ra Chủ Tướng còn có thể tham khảo thêm CÁCH NẠP GOSU

Bấm vào hình để xem 

 

Phụng Nhi kính bút!