Ngọa Long Xuất Thế - Gia Cát Lượng (15/11)

14-11-2019

Để giúp quý Chủ tướng gia tăng lực lượng và nâng cao sức mạnh, Đỉnh Phong Tam Quốc khai mở sự kiện Thần Tướng Hạn Giờ - Gia Cát Lượng với phần thưởng cực hấp dẫn. Tin chắc rằng, với phần thưởng trong sự kiện này sẽ giúp quý Chủ tướng tiến cấp nhanh chóng để thực hiện giấc mộng chinh phục Đỉnh Phong

 

Chính vì vậy, Phụng Nhi xin gửi tới quý Chủ Tướng chuỗi sự kiện Thần Tướng Hạn Giờ - Gia Cát Lượng (Đua TOP Liên Server) với nội dung như sau:

Thần Tướng Hạn Giờ

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 10h ngày 15/11 đến 22h30 ngày 17/11

- Phạm Vi: Được chia thành nhiều cụm, gồm:

  • • Cụm 1: Máy chủ S1 - S2
  • • Cụm 2: Máy chủ S3 - S6
  • • Cụm 3: Máy chủ S7 - S10
  • • Cụm 4: Máy chủ S11 - S14
  • • Cụm 5: Máy chủ S15 - S18
  • • Cụm 6: Máy chủ S19 - S22
  • • Cụm 7: Máy chủ S23 - S25
  • • Cụm 8: Máy chủ S26 - S27
  • • Cụm 9: Máy chủ S28 - S29
  • • Cụm 10: Máy chủ S30 - S31

- Nội Dung: Trong thời gian SK, quý Chủ Tướng có thể dùng Kim Cương để Rút Thưởng. Mỗi lần Rút sẽ có cơ hội nhận được Mảnh Tướng hoặc Tướng. Ngoài ra sẽ nhận được Tích Điểm để tham gia Đua TOP Tích Điểm nhận Mảnh Tướng Đỏ - Gia Cát Lượng

- Cách Tham Gia:

Bấm vào mục Thần Tướng Hạn Giờ để tham gia

Tham gia sẽ nhận được Mảnh Tướng hoặc Tướng, bấm vào biểu tượng "i" để xem hướng dẫn

 

KÈM THEO ĐÓ LÀ NHIỀU SỰ KIỆN HẤP DẪN

Quà Đăng Nhập

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 5h ngày 15/11 đến 4h59 ngày 19/11

- Phạm Vi: Tất cả máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, mỗi ngày đăng nhập vào Game sẽ nhận được thưởng. Tích lũy đủ 4 ngày sẽ nhận được Mảnh Tướng Đỏ - Gia Cát Lượng

Phần Thưởng vui lòng xem chi tiết tại giao diện Sự Kiện

Tướng Tinh Chi Lộ - Gia Cát Lượng

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 5h ngày 15/11 đến 4h59 ngày 21/11

- Phạm Vi: Máy chủ S1 đến S31 (do các máy chủ khác mở chưa đủ 15 ngày vào ngày khai mở sự kiện nên sẽ không được tham gia)

- Nội Dung: Trong thời gian SK, người chơi Tăng Sao Gia Cát Lượng đạt tới phẩm quy định là sẽ nhận được Phần Thưởng

Phần Thưởng vui lòng xem chi tiết tại giao diện Sự Kiện

Quà Thần Binh Tướng Vàng

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 5h ngày 15/11 đến 4h59 ngày 17/11

- Phạm Vi: Máy chủ S1 đến S31 (do các máy chủ khác mở chưa đủ 15 ngày vào ngày khai mở sự kiện nên sẽ không được tham gia)

- Nội Dung: Trong thời gian SK, người chơi Nạp Thẻ thông qua AppStore hoặc Google Play (không áp dụng hình thức Nạp trên cổng GOSU PAY) sẽ nhận được Hoàn Trả 100% Giá Trị Quà

[Bấm vào đây] để tham khảo hình thức Nạp Thẻ thông qua AppStore và Google Play

Phần Thưởng vui lòng xem chi tiết tại giao diện Sự Kiện

Quà Bạch Long Câu

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 5h ngày 15/11 đến 4h59 ngày 17/11

- Phạm Vi: Máy chủ S1 đến S31 (do các máy chủ khác mở chưa đủ 15 ngày vào ngày khai mở sự kiện nên sẽ không được tham gia)

- Nội Dung: Trong thời gian SK, người chơi Nạp Thẻ thông qua AppStore hoặc Google Play (không áp dụng hình thức Nạp trên cổng GOSU PAY) sẽ nhận được Hoàn Trả 100% Giá Trị Quà

[Bấm vào đây] để tham khảo hình thức Nạp Thẻ thông qua AppStore và Google Play

Phần Thưởng vui lòng xem chi tiết tại giao diện Sự Kiện

 

Tích Lũy Nạp - Ngày

- Thời Gian Diễn Ra: Từ 5h ngày 15/11 đến 4h59 ngày 16/11

- Phạm Vi: Máy chủ mở 14 ngày trở lên

- Nội Dung: Trong thời gian SK, người chơi Tích Lũy Nạp Kim Cương đạt số lượng nhất định sẽ nhận được nhiều Phần Thưởng hấp dẫn!

- Phần Thưởng: Dựa theo thời gian mở máy chủ (từ 15 - 30 ngày, 31 - 60 ngày, 61 ngày trở lên) sẽ có những phần thưởng khác nhau. Chi tiết vui lòng xem ở giao diện Sự Kiện

Phần Thưởng vui lòng xem chi tiết tại giao diện Sự Kiện

 

CÙNG NHIỀU SỰ KIỆN HẤP DẪN KHÁC SẼ ĐƯỢC RA MẮT VÀO TỪNG NGÀY, CHỦ TƯỚNG NHỚ THEO DÕI!

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, thì Chủ Tướng vui lòng liên hệ:

Phụng Nhi kính bút!