Danh sách Sự Kiện Hạn Giờ

30-07-2019

Chủ Tướng thân mến,

Phụng Nhi xin giới thiệu một số Sự Kiện Hạn Giờ để các Chủ Tướng tham khảo, danh sách sự kiện như sau:

Sự kiện Đầu Tư Danh Tướng

Giới thiệu Sự Kiện

- Khi hoàn thành Ải Chính 1-3 Giang Hạ Chiến (chế độ Thường) thì sẽ mở

- Khi mua sẽ nhận được Tướng Vàng - Tôn Thượng Hương (1 Sao). Trong vòng 7 ngày kể từ khi bắt đầu sự kiện Chủ Tướng đạt mốc Lực Chiến chỉ định là sẽ nhận được mảnh Tôn Thượng Hương, có thể tăng lên 3 sao

Lối vào Sự Kiện

Nhấp vào mục Sự Kiện là sẽ thấy

Giao diện Sự Kiện

Giao diện Sự Kiện

 

Sự kiện Quà Trang Bị (300 - 600 KC)

Giới thiệu Sự Kiện

- Chủ Tướng đạt cấp độ 25 sẽ mở Sự Kiện Quà Trang Bị - 300 Kim Cương

- Chủ Tướng đạt cấp độ 40 sẽ mở Sự Kiện Quà Trang Bị - 600 Kim Cương

- Sự kiện sẽ diễn ra trong 24h, kết thúc sẽ không được tham gia

Lối vào Sự Kiện

Nhấp vào mục Sự Kiện là sẽ thấy

Giao diện Sự Kiện

Khi đạt cấp 25 là mở Sự Kiện Quà Trang Bị - 300 Kim Cương, thời hạn 24h

 

Khi đạt cấp 40 là mở Sự Kiện Quà Trang Bị - 600 Kim Cương, thời hạn 24h

 

Sự kiện Lì Xì Quân Đoàn

Giới thiệu Sự Kiện

- Sự kiện Lì Xì Quân Đoàn sẽ được cấu hình thời gian mở

- Người chơi trong Quân Đoàn mua sẽ nhận được Quà Lì Xì (phần Quà Lì Xì này được cài đặt thay đổi theo từng đợt)

- Khi trong Quân Đoàn có người mua Quà Lì Xì thì người chơi trong Quân Đoàn sẽ được hưởng Phúc Lợi từ người chơi mua Quà Lì Xì (phần thưởng sẽ ngẫu nhiên)

- Khi tích lũy đủ số lần Nhận Lì Xì, có thể nhận được Thưởng Tiến Độ

Lối vào Sự Kiện

Nhấp vào mục Sự Kiện là sẽ thấy

Giao diện Sự Kiện

Giao diện Sự Kiện

Phụng Nhi kính bút!