Đăng nhập 15 ngày - Nhận ngay Tướng Vàng

24-07-2019

Mỗi ngày Chủ Tướng đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Đặc biệt, sau 15 ngày đăng nhập sẽ nhận được Tướng Vàng - Hạ Hầu ĐônTướng Vàng - Tào Tháo.

Ngày Phần thưởng
Ngày 1 100 Kim Cương
70,000 Đồng
1,000 Thiên Mệnh
Ngày 2 Thẻ Hạ Hầu Đôn
Vũ Khí T2
80,000 Đồng
Ngày 3 50 Mảnh Hạ Hầu Đôn
Bảo Thạch Xanh-3
3,000 Tinh Thiết
2,000 Thiên Mệnh
Ngày 4 150 Kim Cương
4,000 Tinh Thiết
90,000 Đồng
3,000 Thiên Mệnh
Ngày 5 70 Mảnh Hạ Hầu Đôn
5,000 Tinh Thiết
100,000 Đồng
4,000 Thiên Mệnh
Ngày 6 200 Kim Cương
6,000 Tinh Thiết
120,000 Đồng
5,000 Thiên Mệnh
Ngày 7 100 Mảnh Hạ Hầu Đôn
7,000 Tinh Thiết
150,000 Đồng
6,000 Thiên Mệnh
Ngày 8 250 Kim Cương
8,000 Tinh Thiết
180,000 Đồng
7,000 Thiên Mệnh
Ngày 9 100 Tướng Tinh Phù
9,000 Tinh Thiết
210,000 Đồng
8,000 Thiên Mệnh
Ngày 10 Thẻ Từ Hoảng
10,000 Tinh Thiết
240,000 Đồng
9,000 Thiên Mệnh
Ngày 11 300 Kim Cương
10,000 Tinh Thiết
270,000 Đồng
10,000 Thiên Mệnh
Ngày 12 500 Phù Tăng Sao
10,000 Tinh Thiết
300,000 Đồng
10,000 Thiên Mệnh
Ngày 13 Thẻ Thái Sử Từ
10,000 Tinh Thiết
300,000 Đồng
10,000 Thiên Mệnh
Ngày 14 300 Kim Cương
10,000 Tinh Thiết
300,000 Đồng
10,000 Thiên Mệnh
Ngày 15 Thẻ Tào Tháo
10,000 Tinh Thiết
300,000 Đồng
10,000 Thiên Mệnh

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, thì Chủ Tướng vui lòng liên hệ:

 

Ngoài ra Chủ Tướng còn có thể tham khảo thêm CÁCH NẠP GOSU

Bấm vào hình để xem 

 

Phụng Nhi kính bút!