Xin chào Chủ Tướng !

Lượt Hái : 0
Quà Tặng Bao La - Vui Xuân Thả Ga

Tổng đã có 644032 lượt Hái Lộc và Chủ Tướng đạt 0 lượt!
Nhớ tham gia Hái Lộc thường xuyên để nhận Lì Xì Như Ý nhé!

Chưa đạt

Hái 38 lần

Chưa đạt

Hái 88 lần

Chưa đạt

Hái 188 lần

Chưa đạt

Hái 388 lần

Chưa đạt

Hái 588 lần

Chưa đạt

Hái 888 lần

Chưa đạt

Hái 1888 lần

Chưa đạt

Hái 3888 lần