Trang Chủ

đã đăng ký: 84,839

đạt mốc đăng ký - nhận quà lớn

84,839

số người đăng ký

đạt mốc đăng kýnhận quà lớn

5000

người

10.000

người

20.000

người

30.000

người

50.000

người

kim cương

x50

đồng

x50000

tinh thiết

x2000

thể lực

x50

hạ hầu uyên

x5

kim cương

x50

đồng

x100000

đá tăng sao

x100

phù tăng sao

x100

hạ hầu uyên

x10

kim cương

x100

đồng

x150000

tinh thiết

x5000

thể lực

x50

hạ hầu uyên

x15

kim cương

x150

đồng

x200000

đá tăng sao

x200

phù tăng sao

x300

hạ hầu uyên

x20

kim cương

x200

đồng

x300000

đá tăng sao

x300

hạ hầu uyên

x30

mảnh thần binh

x3