Xin chào Chủ Tướng!

QUÀ TRI ÂN - LÌ XÌ LỘC PHÁT

Mỗi ngày lúc 22h, Thần Tài sẽ xuất hiện để ban tài phát lộc. Chủ Tướng hãy cùng đón xem ai là người may mắn của ngày hôm nay nhé!

Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho ThiênThần, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho MinhAnh0102, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho KiềuÝNhi, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho sengoku, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho NgạorThiên, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho zzzhaoyunzz, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho Daodaopham, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho VõQuếThu, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho TưMãVôTình, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho BìÁnhLinh, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho 13Ty1, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho DiệpmAnDi, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho PKxTàThần, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho Thông, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho ÔngTao, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho XzGiaBaozX, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho Mizugameza, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho Kemn, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho VôHình, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho UyHổ, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho SaylàBay, xin chúc mừng! Thần Tài xuất hiện ban tài phát lộc cho VIP18, xin chúc mừng!

VÒNG QUAY SINH NHẬT

Tổng đã có 1191765 lượt tham gia Vòng Quay

Chủ Tướng nhớ tham gia để nhận Quà Sinh Nhật nhé!

LƯỢT QUAY CÒN: 0

TÍCH LŨY LƯỢT QUAY