treo cờ 1 lần
treo cờ 10 lần
Lịch sử
Còn 0 lượt
Thêm Lượt
Tiệm pháo
0
số lượt treo cờ chủ tướng đã tích lũy được
Quà Mốc 38 Lượt
Nhận
38 Lượt
Quà Mốc 58 Lượt
Nhận
58 Lượt
Quà Mốc 188 Lượt
Nhận
188 Lượt
Quà Mốc 388 Lượt
Nhận
388 Lượt
Quà Mốc 588 Lượt
Nhận
588 Lượt
Quà Mốc 888 Lượt
Nhận
888 Lượt
Quà Mốc 1888 Lượt
Nhận
1888 Lượt
Quà Mốc 3888 Lượt
Nhận
3888 Lượt
TOP
Nhân Vật
Pháo
1
OLPxTàoTung
3825
2
TaoThao
3806
3
KINGxVINH
3396
4
OLPxBéSữa
3094
5
o0PhạtÁc0o
2999
6
ATMxACB
2895
7
ThưởngThiện
2820
8
Zeús
2688
9
UDWRBboyHp
2631
10
TGxISA
2626
Chủ Tướng đang TOP 100+ và có 0 Pháo!
toàn server đạt 744683 lượt treo cờ
tích lũy thêm lượt nhận quà chung vui!
20K
50K
100K
250K
500K