đã có 225673 bàn tiệc được mở

Khao Thưởng Võ Tướng

Cùng Trương Xuân Hoa mở tiệc chào đón
Tân Vương Đỉnh Phong

Xin Chào ! Chủ Tướng vui lòng đăng nhập

Mở

1 Yến Tiệc

Mở

10 Yến Tiệc

Nhận

Yến Tiệc

cập nhật lượt

Lịch sử

Quà đạt mốc

Tửu Quán

Mở đủ 133 Yến Tiệc sẽ nhận được Quà Tân Vương (1 lần duy nhất)

Nhận quà

Mở đủ 133 Yến Tiệc sẽ nhận được Quà Tân Vương (1 lần duy nhất)

Nhận quà

BXH YẾN TIỆC

Chủ Tướng đang Top 0 và đã mở 0 Yến Tiệc

top tài khoản vò rượu
1 than**** 52831
2 3717**** 52302
3 hoan**** 51629
4 2670**** 39991
5 quyl**** 39479
6 rain**** 23426
7 2441**** 18854
8 thie**** 16049
9 0377**** 15738
10 nguy**** 15473
11 nhim**** 15264
12 1412**** 15152
13 2928**** 14686
14 manh**** 14638
15 vanl**** 14494
16 2285**** 12089
17 kiet**** 11728
18 manh**** 10243
19 5839**** 10009
20 0909**** 8456