slogan
01
Thức tỉnh thần tướng
CÙNG NHAU LÀM NHIỆM VỤ THỨC TỈNH, ĐẠT MỐC NHẬN NGAY ẢO GIÁP - PHI VŨ TOÀN SERVER
Lượt thức tỉnh
20612
5000
10000
20000
02
Tính năng mới
03
máy chủ đặc biệt
NHIỀU PHẦN QUÀ ĐẶC BIỆT ĐANG CHỜ CHỦ TƯỚNG ĐẾN NHẬN - THAM GIA MÁY CHỦ MỚI NGAY HÔM NAY
GOSU CARD
X1000
Áo Thun
Đỉnh Phong
Thần Binh
Quan Vũ
Đệ Nhất
Cao Thủ
Thần Binh
Triệu Vân
Thần Binh
Tinh Hoa